Gerard Sars

Orgel of piano leren spelen (zonder noten lezen!)

Met ingang van 2015 geef ik aan geïnteresseerden muziekles, waaronder orgellessen, volgens de improvisatiemethode. Je leert op basis van vrije en gebonden improvisatie een pijporgel (piano) bespelen.
Leerlingen vanaf 3 jaar kunnen daaraan deelnemen en telkens in het voor- en najaar inschrijven voor een cyclus van 10 lessen. Ik vraag uw aandacht voor het aanbod van de orgelles.

Uitgangspunt is dat leerlingen niet allereerst literatuurspel, maar direct speelaanwijzingen zullen krijgen bij het wens om een kerkorgel te bespelen.

Naast het blok van 10 lessen, wordt leerlingen geadviseerd minstens tweemaal per week een driekwartier uit te trekken om de aangeboden leerstof te verwerken, daarbij gebruikmakend van het kerkorgel.

Voor wie?

 • Voor volwassenen, ook voor hen die nooit eerder een instrument bespeeld hebben
 • Voor kinderen vanaf 3 jaar

Kader

Kinderen vanaf drie jaar oud zijn spontaan, leergierig en beleven veel plezier aan het spelen met hun fantasie; de lessen zijn telkens aan een leerdoel gebonden; kinderen kunnen na verloop van tijd spelenderwijs overgaan van improvisatie naar literatuurspel.

Voor volwassenen die nooit eerder een instrument gespeeld hebben, wordt het noten lezen minimaal gedoceerd, maar wordt uitgegaan van gebonden en vrije improvisatielessen; een combinatie van beide vormen van improvisatie en literatuurspel is ook mogelijk.

gebonden improvisatie

 • orgel (piano) leren kennen en bespelen
 • harmonische kaders (cadenzen) gebruiken
 • melodische toepassingen op de cadenzen
 • ritmische standaarden en variaties
 • werken met klankkleuren
 • voor piano: dynamische schakeringen

vrije improvisatie

 • orgel (piano) leren kennen en bespelen
 • eigen fantasie leren ontdekken
 • spelen met structuren, maten en vormen
 • vorm geven aan eigen ideeën
 • aandachtig kiezen uit eigen fantasie, meditatieve momenten creëren,
 • persoonlijke expressie

Naast alle bestaande muziek proberen we op eigen kracht gedachten en gevoelens tot uiting te brengen op een zo oorspronkelijk mogelijk manier; daarbij geven het muziekinstrument (orgel, piano) en uw eigen gedachten de grenzen aan.

Wat leer je?

 • Vanaf het eerste muziekles musiceer je zelf aan het orgel
 • Je wordt gecoacht om gedachten en gevoelens tot uiting te brengen in muzikale structuren
 • Jouw eigen gedachten en de mogelijkheden van het orgel geven de grenzen aan
 • Ieder lesblok heeft een leerdoel, waarmee je daarna zelfstandig een instrument (orgel, piano) verder kunt blijven bespelen, of over kunt stappen naar een volgend leerdoel.
 • Je krijgt desgewenst begeleiding in de aanschaf van cd's, zoeken van websites en andere muziekmedia om klassieke orgelwerken en gerenommeerde musici te (leren) beluisteren.

Organisatie

 • Lesblokken van 10 lessen van een half uur en een openingsles waarin het lesblok ingeleid wordt en afspraken gemaakt.
 • Voor ieder lesblok wordt ook een leerdoel afgesproken;
 • Naast lesnemen wordt er van uitgegaan dat men regelmatig zelf op ontdekkingstocht gaat, vandaar dat voor de orgellessen ook tweemaal per week het gebruik van het kerkorgel inbegrepen is; voor het reserveren van de kerkruimte worden afspraken gemaakt.
 • Voor pianisten wordt er van uitgegaan dat men zelf de beschikking heeft over een instrument.
 • De lessen van een blok zijn op te nemen in één semester
 • Het 1e semester loopt van 15 augustus t/m 15 december; 2e semester 15 maart t/m 15 juni

Locaties en prijzen

De prijzen en locaties van de orgelimprovistielessen vind je hier.